Gå til innhold
RVTSene inviterer til digital nettverkssamling for psykologer som jobber kommunalt i Norge

Sted: Zoom – link blir tilsendt når samlingen nærmer seg.
Godkjenning: Samlingen blir søkt NPF-godkjent vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.

Program

09.00-09.15 Velkommen til samling v/møteleder Irene Marstrøm RVTS Nord


09.15-10.00 Torturert og glemt? Rapport fra Røde Kors om rehabiliteringstilbudet for torturoverlevere i Norge v/Moa Nyamwathi Lønning Røde Kors


10.00-12.00 Arbeid med case

  • Caseintro (Stø kurs)
  • Pause
  • Breakout room med case-diskusjon/Plenum.

12.00-12.30 Lunsj


12.30-13.00 Et godt eksempel – Arbeid med torturoverlevere i Trondheim v/ Annette Hassel og Håkon Stenmark


13.00-13.30  Breakout room delt inn etter regioner – Hva blir veien videre, hvem kan du samarbeide med? / Plenum


13.30-14.00 Ressurser for videre arbeid og avslutning


Målgruppe

Psykologer som jobber kommunalt i Norge.

Kontaktperson:

Jessica Harnischfeger – RVTS Øst
jessica.harnischfeger@rvtsost.no 
+ 47 92069323