Go to content
RVTS Nord og Brøset sinnemestring invitere til nettverkssamling for dere som er utdannet sinnemestringsterapeuter
Program

1.Dag (onsdag 8. juni): 11.00 – 16.00:

  • Sikkerhetsarbeid ut i fra klientene vi møter på sinnemestringen.
  • Er det forskjell på høyrisikopasienter og de som ikke er dømt til behandling.
  • Oppsummering av effektstudie og studie på psykiske symptomer hos våre klienter.
  • Ivaretakelse av hjelperen
  • Studie på vold under covid.
  • Erfaring fra digital sinnemestring.
  • Revidert arbeidsbok

Middag 19.00

2.Dag (torsdag 9. juni): 9.00 – 15.00:

  • Ta med problemstillinger til veiledning, 5 -kolonne, video, case.
  • Nettverks samarbeide.
Info

RVTS dekker lunsj begge dager og middag.
Dere kan søke om å få dekket overnatting 8 – 9 juni og reiseutgifter på e-post

Vi gleder oss til inspirerende dager sammen med dere!