Gå til innhold
Fagdagen er avlyst. De som har meldt seg på, kan delta den 25.03.21 (send mail til Christy.Benedict.Edvardsen@unn.no), eller delta 16.04 eller 23.04 (se kurskalender)
Colourbox

Fagdagen gir deg en grunnleggende innføring i fagområde som handler om bekymringsfull seksuell atferd. Kunnskapen er nyttig for alle som jobber med barn og unge. Vi vil gi en innføring i screeningsverktøyet Trafikklyset og dagen gir et grunnlag for de som ønsker opplæring i AIM3 utredning og behandling

Tema
  • Begrepsavklaringer
  • Sunn seksualitet/seksuell utvikling
  • Barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd
  • Kartleggingsverktøy – Trafikklyset
  • Bruk av porno og digital seksual atferd blant barn og unge
  • Behandling for hvem, hva og hvor?
  • Resurser
Målgruppe

Ansatte ved barneverntjenesten, helsesykepleiere, fastleger, skole, barnehage, BUP, PPT, Konfliktråd, Statens barnehus, politi og Kriminalomsorgen med flere.

Antall deltakere: 50