Gå til innhold
Vi inviterer til nettbasert fagdag om barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd for Nordlandssykehuset HF og kommunalt ansatte i regionen den 16.04.21
Colourbox

Fagdagen gir deg en grunnleggende innføring i fagområde som handler om bekymringsfull seksuell atferd. Kunnskapen er nyttig for alle som jobber med barn og unge. Vi vil gi en innføring i screeningsverktøyet Trafikklyset og dagen gir et grunnlag for de som ønsker opplæring i AIM3 utredning og behandling

Tema
  • Begrepsavklaringer
  • Sunn seksualitet/seksuell utvikling
  • Barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd
  • Kartleggingsverktøy – Trafikklyset
  • Bruk av porno og digital seksual atferd blant barn og unge
  • Behandling for hvem, hva og hvor?
  • Resurser
Målgruppe

Ansatte ved Psykisk helsevern barn og unge ved Nordlandssykehuset,  barneverntjenesten, kommune psykologer helsesykepleiere, fastleger, skole, barnehage, BUP, PPT, Konfliktråd, Statens barnehus, politi og Kriminalomsorgen med flere.

Deltakere vil få en link på mail for deltakelse via Teams.

Om datoen ikke passer så går kurset også den 23.04.21