Gå til innhold
Justis- og beredskapsdepartementet og RVTS Vest inviterer til nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner.

Dette er den syvende gangen konferansen blir arrangert. På konferansen presenteres ulike modeller for, og erfaringer med samhandling rundt avdekking,sikring og oppfølging av mennesker med voldserfaringer. I tillegg blir det utdeling av årets samarbeids – og samordningspris.

Målgruppe: Alle som har en jobb hvor de møter mennesker utsatt for vold i nære relasjoner

Har du spørsmål, kontakt RVTS Vest på rvts@helse-bergen.no eller 55 97 66 95

Viktig: Kurset er kostandsfritt. Dersom du har meldt deg på, men likevel ikkje kan komme, gi beskjed i god tid på rvts@helse-bergen.no. Dersom du ikkje gir beskjed vil du bli belasta med eit gebyr på 500,-

Påmeldingsfrist 1.desember.