Gå til innhold
Begrensninger og muligheter i arbeidet med negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Påmeldingsfrist: 17 september

Påmelding og mer informasjon finner du her!