Gå til innhold
Seksualisert vold i krig, konflikt og i samfunnet vårt.

RVTS i samarbeid med Bufdir inviterer til en todagers nasjonal fagkonferanse om seksualisert vold.

Det vil bli lagt opp til en kombinasjon av foredrag og verdenskafe/panelsamtale begge dager, hvor temaene er:

Dag 1: Seksualisert vold i krig og konflikt
Dag 2: Seksualisert vold i samfunnet vårt.

Målgruppe: Ansatte ved krisesenter, overgrepsmottak og SMSO/SMISO.

Det er mulig for flere fra samme senter/arbeidsplass å melde seg på.
Konferanse med mat og overnatting på enkeltrom 25-26. november er gratis for påmeldte.

For mer informasjon, påmelding og program se her!