Gå til innhold
RVTS Nord inviterer til introduksjonskurs i Den NeuroAffektive Relasjonelle modellen, NARM i Tromsø 6.-8. oktober.

En forutsetning for å gjennomføre er at det kan skje innenfor rammene av de aktuelle smittebegrensingstiltak.

Tidligere planlagte NARM-kurs har blitt avlyst pga korona-situasjonen. De som var påmeldt kurset i september 2020 har allerede fått tilbud om å melde seg på dette nye kurset. Vi har fortsatt noen få ledige plasser slik at også andre i målgruppen kan medle seg på.

Traumatiske minner skiller seg fra normale minner, i at de ikke automatisk bearbeides i den kognitive delen av hjernen. De er mer fysiologisk baserte og må forstås både biologisk og psykologisk. I bearbeidelsen av sjokk og traumer, er det derfor avgjørende å ha denne forståelse og være i stand til å nå det fysiologiske/kroppslige nivå, der traumene har satt seg i form av” frosne” kamp/flukt-impulser og automatiserte overlevelses mønstre.

NARM er en effektiv teoretisk, klinisk og praktisk orientert modell utviklet av Dr. Laurence Heller. Det er en av de første kroppsorienterte behandlingstilnærminger som er spesielt utviklet for behandling av kompleks traumatisering. NARM er en behandlingstilnærming for arbeid med komplekse relasjonelle utviklingstraumer som inkluderer både et kroppslig, følelsesmessig, tankemessig og relasjonelt fokus. Tilnærmingen er også anvendbar i forhold til senere relasjonelle traumer, stressmestring og arbeid med relasjonsproblematikk.

I NARM tilnærmingen har vi fokus på det fysiske, affektive og mentale nivå, samtidig som vi fokuserer på samspillet mellom identitet og kapasiteten til å ha kontakt med andre.
Fokuset er mindre på hvorfor personer er som de er. I stedet orienterer vi oss mot hvordan de overlevelsesstrategier som ble utviklet i barndommen sperrer for livsutfoldelsen her og nå.

Info

Kursavgiften 800 kr. Kursavgiften dekker enkel lunsj, samt kaffe/te og frukt på kursdagene.

Påmeldingsfrist: 22.09.21
Etter dette er det binnende påmelding! Ved manglende oppmøte eller avmelding etter 22.09.2021, vil en bli fakturert for kursavgiften.

Mål og form

Målet med introduksjonskurset er å få kjennskap til behandlingsmetoden NARM og få inspirasjon til å integrere elementer av dette i de behandlingstilnærminger man allerede benytter.
Formen vil være en veksling mellom teori, små øvelser og dvd/live-demonstrasjoner av hvordan det somatiske og affektive nivå kan integreres i terapi, spesielt i forhold til utviklingstraumer.

Målgruppe

Psykologspesialister, Psykologer, psykiatere, psykoterapeuter, behandlere for personer med kompleks traumatisering. Deltagere fra Nord Norge vil bli prioritert.

Tidsramme

Dag 1:
09:30 Registrering
10:30-17:30
Dag 2:
09:00-17:00
Dag 3:
09:00-15:00

Tove Mejdahl (Kursholder)
Aut. Psykolog (cand.pæd.psyk)
Spesialist og supervisor i klinisk psykologi.
Utdannet i Somatic Experiencing og Den NeuroAffektive Relationelle Model NARM.
Arbeider i selvstendig praksis som omfatter undervisning, supervision og kurser,
Godkjent som underviser på NARM-utdannelsen.

 

Anne Brit Sylvareik (Assistent)
Psykoterapeut (NFPT, SEP, NARM) i somatisk nevroaffektiv og eksistensiell psykoterapi.
Hun er assistent og veileder i NARM, og har privat praksis i Oslo og på Nesodden.

 

 

Godkjenning: Norsk Psykologforening / Npf godkjenner kurset som 22 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.

Anbefalt litteratur: ”Udviklingstraumer af Laurence Heller og Aline Lapierre (2014); ”Traume og Hukommelse” af  Peter Levine”(2017); Hvordan krenkede barn bliver syke voksne” af  Anna Luise Kirkeengen(2009); ”Relationer” af Anne-Lise Løvlie Schibbye (2005); ”Skam” af Lars J. Sørensen (2013)

Hvis noen er interessert finner en mer om NARM i Norge på deres hjemmeside.
En kan også se ulike forelesninger om NARM presentert av opphavsmannen Laurence Heller på Youtube.
Mer informasjon om kurholder og NARM finnes på Tove Mejdahl sin hjemmeside 
Informasjon om assisten Anne Brit Sylvareik finnes på hennes hjemmeside