Gå til innhold
På vegne av Tverroperativt Kompetanseteam (ToKt) i Salten inviterer Likestillingssenteret KUN, RVTS Nord og Krisesenteret Salten til fagdag.

Målet er å styrke kompetansen om menneskehandel. Fagdagen er for alle interesserte, men særlig relevant for aktører som jobber på feltet og generelt med sårbare grupper. Dagen gjennomføres med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Antall Plasser: 60

Program

Vi har blant annet med oss:

«Valgt det…» Fortellerteater om menneskehandel
Valgt det … er en ærlig og engasjerende forestilling om mennesker som handelsvare. Forestillingen bygger på fortellinger om mennesker av «kjøtt og blod», vevd sammen med fakta om menneskehandel til prostitusjon i Norge i dag og handler om hvordan det som skjer over hele landet hos oss – henger sammen med fattigdom, krig og lengsler etter mulighet for et bedre liv.

– Mildrid Mikkelsen, daglig leder Rosa-prosjektet
ROSA (Reetablering – oppholdssteder – sikkerhet – assistanse) jobber med å bistå personer som er utsatte for menneskehandel slik at de får utløst sine rettigheter i Norge, og å løfte deres erfaringer og utfordringer for å bedre deres vilkår.

ToKt

Er et nyopprettet nettverk for tverretatlig og tverrfaglig innsats i arbeidet mot menneskehandel i Salten. Menneskehandel er et komplekst fenomen, som endrer og tilpasser seg i nye forhold, og gir seg til uttrykk gjennom nye former for utnyttelse. Med nye former for menneskehandel dukker det opp nye utfordringer. Målet er å øke kompetansen for å avdekke flere utsatte og gjerningspersoner.

Mer informasjon om påmelding kommer på nyåret!