Gå til innhold
På vegne av Tverroperativt Kompetanseteam (ToKt) i Salten inviterer Likestillingssenteret KUN, RVTS Nord og Krisesenteret Salten til digital fagdag om menneskehandel

Målet er å styrke kompetansen om menneskehandel. Fagdagen er for alle interesserte, men særlig relevant for aktører som jobber på feltet og generelt med sårbare grupper. Dagen gjennomføres med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Antall Plasser: 60

Program

Mildrid Mikkelsen, daglig leder Rosa-prosjektet
ROSA (Reetablering – oppholdssteder – sikkerhet – assistanse) jobber med å bistå personer utsatt for menneskehandel slik at de får utløst sine rettigheter i Norge.


Jon S. Engum, Politioverbetjent / Etterforskningsleder Kripos – seksjon for seksuallovbrudd
Om utnyttelse i digitale rom, erfaringer fra arbeidet med «Dark Room-saken» i Bergen.


Deltakelse på konferansen er gratis

ToKt Er et nyopprettet nettverk for tverretatlig og tverrfaglig innsats i arbeidet mot menneskehandel i Salten. Menneskehandel er et komplekst fenomen, som endrer og tilpasser seg i nye forhold, og gir seg til uttrykk gjennom nye former for utnyttelse. Med nye former for menneskehandel dukker det opp nye utfordringer. Målet er å øke kompetansen for å avdekke flere utsatte og gjerningspersoner.


Informasjon om hvilken digital plattform vi bruker kommer senere