Gå til innhold
Inkludering, tilhørighet og forebygging av utenforskap er helt sentrale faktorer for å fremme psykisk helse. Dette krever tverrfaglig og tverretatlig innsats.

Digital påmelding – påmeldingsfrist 13.11.23

Fysisk påmelding – påmeldingsfrist 05.10.23

Samarbeid i region Nord (Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag) inviterer til en konferanse hvor vi setter fokus på verdien av mangfold i befolkningen.

Vi er alle ulike og mangfold handler om det som er forskjeller mellom oss mennesker, og som må møtes med åpenhet, respekt og inkludering.

Hva er det som samler oss og hva skiller oss i et mangfolds perspektiv. Hvordan kan vi bruke mangfoldet som en ressurs og forebygge at sårbare grupper faller utenfor fellesskapet.

Målgruppe:

Ansatte som jobber med barn og unge i ungdoms og – videregående skole og unge voksne, barnevern, helse og omsorgstjenesten i kommunene, PPT, NAV, flyktning og innvandringstjenesten, oppfølgingstjenesten BUP, politi, Konfliktrådet, Statens barnehus, DPS, familievern og krisesentrene.

Program

15.november
10.30-17.00
16.november
08.30-15.00

Foredragsholderne
Info

De som har behov for hotellrom selv må bestille hotellrom direkte til hotellet: 77 66 84 10 / cl.theedge@strawberry.no
med bookingkoden 41530 innen 6. oktober.

Kontaktpersoner

Kirsten Eriksen
Faglig Ansvarlig

Brita Benjaminsen
Administrativt ansvar