Gå til innhold
Gratis seminar om krisehåndtering og traumer den 5.mai i Tromsø

UiT Norges arktiske universitet og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging inviterer til gratis seminar om krisehåndtering og traumer. Vi har invitert 5 foredragsholdere som belyser temaområdet ut fra både brukerperspektiv og behandlerperspektiv.

Seminaret vil være gratis, men deltagerne må selv kjøpe sin lunsj.
Universitetets kantine vil være åpen.

Foredragsholderne og program

Stine Brandvik var på Utøya da terroren rammet Norge fredag den 22. juli 2011. Da Stine hørte de første skuddene på Utøya var hun i hovedbygget sammen med mange andre ungdommer. Da så hun en liten gutt som sto helt stille. Faren hans var skutt. I hennes foredrag forteller Stine om veien tilbake til livet. Hun er i dag student ved videreutdanning om krisehåndtering og traumebehandling, og hun arbeider som sosionom i Trondheim kommune hvor hun primært jobber med rus og psykose.

Ellen ble forsøkt drept av sin eks-kjæreste, og har i 16 år levd på hemmelig adresse sammen med sine barn. De har flere ganger måtte flykte videre til nye adresser fordi systemet rundt dem som skulle verne dem sviktet. I hennes foredrag forteller hun om denne prosessen og om hva det gjorde med henne og barna.

Irene Marstrøm er utdannet psykologspesialist, med ulike videreutdanninger i traumatisk stress og traumebehandling, inkludert kroppsorienterte tilnærminger. Hun har mange års erfaring med flyktningteamatikk i sitt arbeide i RVTS Nord. Hun har en liten klinisk bistilling med behandling av traumatiserte flyktninger og norske pasienter, samt overlevere etter menneskehandel. Hun har også jobbet poliklinisk med rus og psykiatri, som kommunepsykolog, samt på psykiatrisk akuttpost.

Marita Engevik er spesialist i Psykomotorisk fysioterapi ved UNN. Hun har lang erfaring som fysioterapeut i psykisk helsevern, og har spesielt interesse for traumebehandling. Hun er i dag en del av den tverrfaglig sammensatte Kompetansegruppe traume som er etablert ved UNN Psykisk helse- og rusklinikken. Sammen med Irene Marstrøm tar hun oss med inn i en pasient-case de sammen jobbet med.

Heidi Wittrup Djup er psykologspesialist og daglig leder for Klinikk for krisepsykologi i Bergen. Hun er særlig opptatt av barns omsorgsbetingelser og grunnleggende rettigheter, samt hvordan system- og tjenesteutvikling kan gi forebyggende og helsefremmende effekter i samfunnet. Å sikre god og tilpasset hjelp til personer og familier rammet av kriser og alvorlige hendelser, er blant de viktigste fokusområdene for hennes arbeid.