Gå til innhold
En nettside som samler faglige ressurser om om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Målet er å tilrettelegge for generell kompetanseheving ved å samle filmede foredrag og faglige innlegg på en tilgjengelig nettside som er åpen for alle.
Hensikten med nettstedet

Arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse har i mange år vært et politisk satsningsområde. Lokalt Mot skal være et verktøy for kompetanseheving, en igangsetter for faglige diskusjoner og et hjelpemiddel i undervisningssammenheng.

Før 2012 ble det arrangert flere store fylkesvise konferanser om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i Nord-Norge. Disse hadde betydning for kompetanseheving i regionen, men man så at konferansene kun nådde et fåtall personer fra hver kommune. I 2012 gikk man derfor nye veier for å nå ut med kompetanse til alle kommuner i regionen. Resultatet ble nettstedet Lokalt Mot hvor det ble lagt ut foredrag fra flere konferanser med bidrag fra en rekke kompetansemiljøer knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Lokalt Mot ble revidert i 2017. Mange av de opprinnelige foredragene er beholdt, men det er også lagt til nyinnspillinger av foredrag og intervju. Hensikten med revideringen er å gjøre Lokalt Mot godt faglig oppdatert, brukervennlig og engasjerende.

Hvem er nettstedet for?

Målgruppen er allerede eksisterende eller nyetablerte kommunale/interkommunale nettverk som arbeider mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Aktører i et nettverk kan være; helsetjenesten, barnevern, skole/barnehage, flyktningtjenesten, ansatte på asylmottak, politi, arbeids- og velferdsforvaltningen, frivillige organisasjoner og representanter fra berørte grupper.

Gjennomføring

Lokalt Mot skal være et verktøy for kompetanseheving, en igangsetter for faglige diskusjoner og også et hjelpemiddel i undervisningssammenheng.