Gå til innhold
Opplæringen er for barnevernsansatte som ønsker å gjennomføre kurs i traumebevisst omsorg for fosterforeldre

Kurset til fosterforeldrene er utviklet av RVTS Sør og bygger på en kursrekke som er utarbeidet av National child traumatic stress network (NCTSN) i USA.

Kurslederkurset gjennomføres over 2 dager + dag med veiledning etter ca 6 uker

Maks antall deltakere: 32 stk

Tid

22 november 09.00-15.00
23 november 09.00-15.00

Målgruppe

Ansatte i barneverntjenesten som arbeider med fosterhjem