Gå til innhold
Ønsker du å tilby familiesamtaler til flyktningfamilier som gjenforenes, eller til flyktningfamilier som strever med tilpasning i Norge? Vil du lære mer?

RVTS Nord har laget et 5 timers kurs som kan gjennomføres både fysisk og digitalt – om forebygging gjennom familiesamtaler med gjenforente flyktninger. Vi kan også følge opp kurset med veiledning til gjennomføring av samtalene.

Hvorfor?

Vi vet at mange familier opplever hvert eneste år å bli ufrivillig atskilt grunnet krig, flukt, bortføringer og lignende.
Historiene om hva de har opplevd underveis er mange. Hver især og sammen har de opplevd ting som kan være vanskelig å snakke om når de møtes.
Det å gjenetablere gamle roller, samarbeid og leve sammen, både som foreldre, ektefelle og barn, kan være svært utfordrende i helt nye omgivelser etter lang tids adskillelse.

Et frivillig tilbud om familiesamtaler vil kunne hjelpe mange til å dele historier om det som var, å kunne håndtere hverdagen i eksil og snakke om forventninger til fremtiden.

Veileder kan dere finne her!

Kurset er gratis.

I kurset vil vi se nærmere på blant annet:

Hvorfor forebygging gjennom familiesamtaler, hva er en familiesamtale, hvordan samtaler kan gjennomføres, og evt. om bruk av tolk i slike samtaler.

Dersom dette kan være av interesse for dere ta kontakt med en av oss:

Kirsten Eriksen                          Marit Borchgrevink
Kirsten.eriksen@unn.no              Marit.borchgrevink@unn.no
Tlf 913 49 652                                 Tlf 777 54 374/ 913 16 418