Gå til innhold
RVTS Nord og SIFER Nord arrangerer kurs i voldsrisikovurderingsinstrumentet Historical Clinical Risk Management-20 versjon 3 (HCR-20 V3)

Strukturert faglig risikovurdering (Structured Professional Judgment, SPJ) er en metode som er brukt ved risikovurderinger av en rekke typer vold, og som har stor utbredelse i Norge. Deltagere på kurset vil få en grunnleggende innføring i strukturert faglig risikovurdering (dag 1) og en opplæring i bruk av HCR-20 V3 (dag 2).

Seminaret vil være erfaringsnært og praktisk, og inkluderer arbeid med kasuistikk. På innføringsdagen vil en ta utgangspunkt i brukerveiledningene/retningslinjene for voldsrisiko som er beskrevet i anbefalingene for HCR-20 V3 da disse er de sist oppdaterte og kan anvendes for alle verktøyene innenfor SPJ-tradisjonen.

På dag 2 vil deltagere få en grunnleggende innføring i bruk av HCR-20 V3. HCR-20 V3 er det internasjonalt mest anerkjente verktøyet for å kartlegge voldsrisiko blant psykiatriske pasienter. Ved å belyse mulige risikofaktorer i en persons bakgrunn, nåværende og framtidige fungering er HCR-20 et svært nyttig redskap for vedtaksansvarlige og andre klinikere som må forholde seg til mulig voldsrisiko, og håndtering av denne innenfor tilgjengelige ressursrammer.

Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som 11 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.

Du kan lese mer om HCR-20 V3 her

Målgruppe: Tjenesteutøvere som har jobbet med kartlegging og oppfølging av personer med psykoselidelser, andre alvorlige psykiske lidelser og/eller alvorlig rusproblematikk, i tillegg til samtidig voldsrisiko.

Praktisk info:

Foreleser: Psykologspesialist PhD Helge Andreas Hoff, SIFER Vest
Maksimalt antall deltakere: 50
Kostnader: Deltakelse, manual og lunsj er gratis, men ved manglende oppmøte vil deltakeren bli fakturert 650 kr.
Deltakerne må dekke reise og oppholdsutgifter selv!