Gå til innhold
Vi inviterer til kurs i grunnleggende traumeforståelse i Mosjøen 2.juni. Dette er relevant for de som jobber med barn og unge flyktninger fra Ukraina

Traumesensitivt arbeid med barn og unge

Mange barn og unge er utsatt for store belastninger i livet uten å få den omsorg og støtte de har behov for.
Dette kan ha negativ effekt på barn og unges liv og helse og utviklingsmuligheter.

Kurset vil gi en innføring i traumesensitivt arbeid med barn og unge, hvordan vi forstår deres situasjon og hvordan vi kan bidra til heling.
Kurset passer for alle som jobber med barn, unge og voksne med slike erfaringer.
Selv om kurset har fokus på barn og unge, så vil de som arbeider med voksne også ha nytte av kurset.

Målgruppe

Barnevern, barnehage, skole, PPT, utekontakt, flyktningetjenester, fosterforeldre

Info

Det koster 600 per deltaker inklusiv lunsj
Bindende påmelding
Maks. 40 deltakere