Gå til innhold
Velkommen til todagers kurs «AIM3 Utredning» 7. og 8. september kl. 08.30-15.00, i Tromsø

AIM3 Utredning er et verktøy til å bruke på ungdom i alderen 12-18 år som har vist skadelig seksuell atferd. Verktøyet synliggjør ungdommens styrker i tillegg til bekymringer rundt ungdommens fungering på ulike livsområder.

AIM-verktøyene er utviklet av AIM-stiftelsen i Storbritannia, og står for Assessment, Intervention & Moving on. AIM3 ble oversatt til norsk i 2020 og skiller seg fra tidligere AIM2 Utredning blant annet ved å være enklere å administrere, samt inkludere flere sentrale domener i ungdommens liv.

Målgruppe for AIM3 Utredningskurs

Spesialisthelsetjeneste, familievern, statlige barnehus, barnevernsinstitusjoner, kommunalt barnevern, Konfliktråd, Friomsorg, helsesykepleiere og kommunepsykologer.

Todagerskurs i AIM3 Utredning inneholder
  • Historikk og hva er nytt med AIM3-verktøyet
  • Definisjonskontinuum (bekymringsfull – problematisk – skadelig seksuell atferd)
  • Introduksjon til Trafikklys- og PROFESOR-verktøyene
  • Målgruppe for utredning med AIM3
  • Oppdatert kunnskap om sårbarhetsfaktorer
  • Innføring i AIM3 sine hovedområder og faktorer
  • Hvordan skåre og anbefale videre tiltak (arbeid med kasus)
  • Trygghetsplaner
  • AIM3-utredning for jenter, psykisk utviklingshemmede og ungdom med flerkulturell bakgrunn.

Det er nødvendig at man fra før har grunnkunnskaper om tema. For eksempel har deltatt på kurs i basiskunnskaper om skadelig seksuell atferd. Ta gjerne kontakt dersom du lurer på om du er klar for delta på dette kurset.

Kostnad: Deltaker dekker selv reise og opphold. RVTS dekker kursavgift og lunsj, samt felles middag etter første kursdag.

Praktisk Info

Kurset vil foregå via Zoom fra RVTS Midt, og sendes direkte på Linken i Tromsø. Det er obligatorisk oppmøte i Tromsø for deltakelse.
Maks antall deltakere: 20

Program
Foto: Adobe Stock, Yasin

Tirsdag 07. september
08.30    Oppstart dag 1
15.00     Avslutning dag 1

Onsdag 08. september
08.30     Oppstart dag 2
15.00     Avslutning dag 2