Gå til innhold
Samarbeidsforum om vold og overgrep i samiske samfunn arrangerer en nasjonal konferanse i Tromsø der vi deler suksesser og utfordringer på tvers av fagområder om erfaringer med å være hjelper i møte samiske barn og voksne.
Påmelding digital deltakelse – påmeldingsfrist: 25.09.23
Påmelding fysisk deltakelse – påmeldingsfrist: 14.09.23

Forumet har som formål om å øke samarbeid, dele erfaringer og være en drivkraft for endringsarbeid i forebygging og bekjempelse av vold og overgrep i samiske samfunn. Vi skal også bistå tjenesteapparatet i kommunene med kunnskap og kompetanse

Alle medlemmer i samarbeidsforumet, det brede hjelpeapparatet som møter samiske barn og voksne, øvrig hjelpeapparat og frivillige organisasjoner ønskes velkommen til å melde seg på. Konferansen er gratis.

Program
Tema

Tema for årets konferanse er erfaringer med å være hjelper i møte med samiske brukere og pasienter. Vi får høre hjelpere fra ulike tjenester og samiske områder fortelle om sine erfaringer som hjelper i møte med samiske barn og voksne. Vi får blant annet høre erfaringene til Støttesenteret for kriminalitetsutsatte i Kautokeino, Alternativ til vold i Finnmark, Sanks sine erfaringer som hjelpere i Fosen-aksjonen og NASAK som snakker om å være en sårbar gruppe i samisk sammenheng.

Info

Konferansen streames for de som ikke har mulighet til å delta fysisk.

Overnatting

Vi har reservert 80 rom på Scandic Ishavshotell til kr. 1700,- pr. natt i enkeltrom og kr. 1800,- i dobbeltrom. Alle må selv booke overnatting. Booking kode: BRVT270923.

Reisestøtte

Kommuner i samisk språkforvaltningsområde oppfordres til å delta i nettverksmøte og konferanse for samarbeidsforum. RVTS Nord kan gi reisestøtte til kommuner som ikke har mulighet til å dekke dette selv for sine deltakere, og kan etter søknad til RVTS Nord få dekket helt eller delvis reise og opphold inntil en natt. Ønskelig at minimum en fra hver kommune deltar. Reisestøtte utbetales etter utfylling av reiseregning med vedlagte kvitteringer. Kommunen kan også sende faktura til RVTS Nord i ettertid, kvittering på utlegg vedlegges. Faktura merkes 226030. Last ned skjema her

Frist søke reisestøtte innen 10. august 2023. Sendes til rvts@unn.no. Søknader mottatt etter fristen 10. august vil bli avvist.