Gå til innhold
RVTS Nord og LFSS inviterer til 10-års jubileum av LFSS, som vil feires med en to dagers fagkonferanse.

 

 

Første dag vil være en markering av LFSS sitt 10- årsjubileum med tilbakeblikk på hva organisasjonen har bidratt med.

Andre dag vil ha fokus på hjelperes reaksjoner i møte med personer som skader seg selv

 

Målgrupper for konferansen: Helsepersonell som leger, psykologer, psykiatere, vernepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, helsesykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, miljøarbeidere, diakoner, lærere, sosionomer, og andre faggrupper som jobber med selvskading og selvmordsforebygging. Pårørende, brukere, brukerorganisasjoner, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Informasjon vil oppdateres fortløpende, for mer om informasjon, påmelding og program gå her!