Gå til innhold
RVTS Nord arrangerer sammen med LFSS (Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord) deres 10-årsjubileum med todagers fagkonferanse og jubileumsmiddag på Gardemoen 21 og 22 november.

 

 

Første dag vil være en markering av LFSS sitt 10- årsjubileum med tilbakeblikk på hva organisasjonen har bidratt med.

Andre dag vil ha fokus på hjelperes reaksjoner i møte med personer som skader seg selv.

Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgrupper for konferansen: Helsepersonell som leger, psykologer, psykiatere, vernepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, helsesykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, miljøarbeidere, diakoner, lærere, sosionomer, og andre faggrupper som jobber med selvskading og selvmordsforebygging. Pårørende, brukere, brukerorganisasjoner, samarbeidspartnere og andre interesserte.

For mer om informasjon, påmelding og program gå her!