Gå til innhold
Snakkemedbarn.no fyller 5 år i 2023. RVTS, Redd Barna, Voksne for barn og Barn av rusmisbrukere ønsker å markere dette med en digital konferanse: “Magien i en samtale”.

Tekst hentet fra RVTS Øst

Målet er å vie oppmerksomhet til gode samtaler og møter mellom voksne, barn og ungdom. Hvordan kan det oppstå “magi” i samtaler med barn og ungdom? Hvordan være en voksen som barn og unge kan snakke med, fortelle eller støtte seg til? Spennende innlegg og dyktige fagfolk fra hele landet skal presentere godt arbeid med barn og unge.

Om du ikke kan følge med 30. november, kan du se alt konferanseinnholdet når det passer deg – i tre måneder etter konferansedagen!

Målgruppe

Ansatte i barnehage, lærere, kommunale ledere, barneverntjenesten, skolehelsetjenesten, statsforvaltere, frivillige organisasjoner, skolefritidsordningen og deg som jobber med barn og unge.

Hva står på programmet?

Kl. 09–15

 • «Kraften i et møte» – inspirasjon fra Sykehusklovnenes verktøykasse
 • «Barn som pårørende» – Voksne for barn
 • «Kan barn og unge glippe i oppvekstreformen? Hva gjør vi for at dette ikke skal skje?» – RVTS Sør
 • «Hvordan formidler de minste barna overveldende hendelser?» – Statens Barnehus Bergen
 • «Chattens funksjon – på godt og vondt» – Barn av rusmisbrukere
 • «Hvordan kan simulering på snakkemedbarn.no gjøre oss tryggere i å snakke med barn og unge?» – RVTS Øst
 • «Hvordan skape varig endring i praksis og tenkning på arbeidsplassen?» – RVTS Øst
 • «Skadelig seksuell atferd og tre ulike verktøy for barnehage, skole og helsesykepleiere» – RVTS Midt

For å få til gode endringer er det viktig å ha med seg ledelsen på arbeidsplassen. Programmet vil derfor også inneholde presentasjoner som retter seg mot ledere.

Titlene er tentative. Og mye mer kommer, følg med!

Hva får du?
 • Mulighet til å bygge din kompetanse og styrke dine samtaleferdigheter
 • Inspirasjon som kan tilføre nye perspektiver og tilnærminger til ditt arbeid
 • Praktiske verktøy som kan brukes i hverdagen
Bonus til deg:

Alle deltakere vil få tilgang til konferansematerialet i 3 måneder etter arrangementet. Innholdet gir gode muligheter til å starte viktige samtaler og utforske ulike temaer. Dette gir deg fleksibiliteten til å bruke innholdet på for eksempel:

 • Personalmøter
 • Foreldremøter
 • Teammøter
 • Fagdiskusjoner og mer