Gå til innhold
UiT Norges arktiske universitet og RVTS Nord (regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) inviterer til gratis jubileumskonferanse.

Det er videreutdanning om vold i nære relasjoner som fyller 10 år i 2019. Utdanningen har vært og er et samarbeidsprosjekt mellom UiT og RVTS Nord. Gjennom disse årene har om lag 300 kandidater gått ut av studiet med ekstra kompetanse innen fagområdet vold i nære relasjoner, og disse jobber nå i ulike deler av helse- og omsorgsektoren hvor de møter problemstillinger knyttet til vold i nære relasjoner. Studiet oppleves attraktivt og tjenesteapparatet og har høye søkertall.

Program
Kursholdere: