Gå til innhold
Bli kjent med snakkemedbarn.no - og lær mer om hvordan du kan bruke opplæringsplattformen i undervisning og som ledd kompetanseheving på egen arbeidsplass.

De fleste som jobber med barn og unge trenger å øve seg for å snakke med barn som de bekymrer seg for. Snakkemedbarn.no er en digital opplæringsplattform som kan gjøre deg tryggere i slike samtaler, ved blant annet å gi muligheten til konkret øving gjennom simulerte samtaler med barn.

Sted: Teams

Målsetting:

Å bli en tryggere voksen i samtaler med barn og unge du bekymrer deg for.
Å bli tryggere på bruk av læringsplattformen i opplæringssammenheng og som ledd i kompetanseheving på egen arbeidsplass.

Målgruppe:

Det er en fordel at du har deltatt på del 1 i Introkurset for best mulig læringsutbytte.
Ansatte i alle tjenester som jobber med barn og unge, for eksempel barnehage, skole og SFO, kommunehelsetjenesten, barnevern og spesialisthelsetjenesten.
Som kursleder vil du kunne holde opplæring på din arbeidsplass.

Innloggingslenke vil du motta på epost dagen før kurset