Gå til innhold
«Jeg vet» skal bidra til at barnehager, grunnskoler og videregående skoler har et voldsforebyggende opplæringstilbud som fremmer livsmestring - og er systematisk, kunnskapsbasert og nasjonalt likeverdig tilbud Bli kjent med jegvet.no og lær mer om hvordan du kan bruke læringsressursen i barnehage og skole.

Barnehager og skoler har et ansvar for å forebygge og forhindre at barn utsettes for fysisk, psykisk, seksuell og digital vold, og skal gjøre barn kjent med sine rettigheter etter barnekonvensjonen.

Å hjelpe barn å få denne kunnskapen vil være livsmestringsfremmende for barn og unge, og det kan være et viktig bidrag inn i å forebygge at de blir utsatt og/eller utsetter andre for vold, overgrep og mobbing senere. Å investere i barndom kan gi barna et bedre utgangspunkt for å trives og mestre livet for resten av livet.

Sted: Teams
Ressursen skal gi barn og unge kunnskap om og forståelse for:
  • ulike former for vold, mobbing og seksuelle overgrep
  • hvilke rettigheter barn og unge har for vern mot vold og overgrep
  • hvem man kan snakke med og hvor man kan få hjelp
Målsetting:

Bli kjent med «Jeg vet»; hva tilbyr og hvordan bruke læringsressursen, hvordan lære opp andre til å ta den i bruk.

Målgruppe:

Barnehageansatte, lærere/ miljøterapeuter i grunnskole og videregående skole. For deg som ønsker introduksjon i «Jeg vet» eller skal lære kolleger eller andre ansatte å bruke læringsressursen.

Innloggingslenke vil du motta på epost dagen før kurset