Konferansen vil sette et fokus på selvmord, selvmordstanker og erfaringer ut fra et mannsperspektiv.

Hvert år tar 600 – 700 mennesker i Norge livet sitt, to tredjedeler av disse er menn. Ringvirkningene etter et selvmord, selvmordsforsøk og av selvmordstanker strekker seg lang ut over disse tallene. Det påvirker familie, venner, kollegaer, lokalsamfunn.

Folkeopplysningskampanjen «Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv» har som mål å senke terskelen for å snakke om det som er vanskelig, redusere stigma knyttet til å ha behov for hjelp og øke kompetansen i tjenesteapparatet som kommer i kontakt med mennesker som kan være i selvmordsfare.

I anledning Vivat selvmordsforebyggings 25 års jubileum og gjennomføring av folkeopplysningskampanjen i region Nord, vil Vivat selvmordsforebygging og RVTS Nord, i samarbeid med SANKS, ønske velkommen til konferanse i Tromsø 19. september.

  • Vi vil løfte fram spørsmål om hvorfor søker menn i mindre grad enn kvinner hjelp ved selvmordstanker. Vil dette endre seg dersom menn «bare» blir flinkere til å snakke om følelser eller har vi også et ansvar for å se på tjenesteapparatets innretning og tilbud til menn?
  • Hvordan kan hjelpetilbudet bli bedre tilpasset menns behov?
  • Vi vil få et innblikk i forhandlinger på liv og død med menn og lære hvordan samtalen kan utgjøre en stor forskjell også i akutte selvmordskriser.
  • Å sitte igjen etter et selvmord er en stor sorg og belastning for mange etterlatte. Veien til å leve med tap etter selvmord er for mange lang. Vi vil få høre erfaringer om hvordan joik, kreativitet og et liv med nærhet til natur kan bidra på denne veien.
  • Vi vil også bevege oss inn i tematikken skam, sett fra et mannsperspektiv og ut fra menns erfaringer.  
  • Kursavgift 1000 kr, lunsj er inkludert.
  • Påmeldingsfrist 13.06.24
  • Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 5 timer.

Marianne Larssen, Vivat. Marianne.Larssen@unn.no

RVTS Nord Logo
19. september 2024 09:00 – 16:30

Radisson Blu, Tromsø

1000,-

RVTS Nord

SANKS

Vivat