Gå til innhold
I samarbeid med Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark og prosjektet «Tystnaden i Sápmi – ikke lenger stille» inviterer vi til seminar i Bodø
Målgruppe

Kontaktpersoner og førstelinjetjenesten (ansatte innen helse, barnevern, politi, skole, barnehage etc.) i kommunene.

Formål

Øke kunnskapen og handlingskompetansen om vold, overgrep og krenkelser mot barn og unge.

Kostander

Vi dekker utgifter til reise og hotell. Om det er mange fra en kommune som ønsker å delta må vi se an mulighetene ut fra interessen fra andre kommuner, ettersom vi i utgangspunktet ønsker bred deltagelse fra mange kommuner.

Program
Kontaktperson for arrangementet

Gro Davidsen
77 64 22 43
grdav@statsforvalteren.no

21-22.november i Harstad