Gå til innhold
Nordlandsnettverket for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold inviterer til fagdag, i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold handler om å sikre trygge oppvekstvilkår for alle barn og unge i samfunnet vårt. Hvordan skal arbeidet ses i sammenheng med utvikling av bærekraftige og inkluderende lokalsamfunn og hvordan legger vi til rette for systematisk arbeid i våre lokalsamfunn? Dette er noe av spørsmålene vi forsøker å finne ut sammen på denne fagsamlingen.

Målgruppe

Folkehelsekoordinatorer i kommunene, Barnevernet, SLT- koordinatorer, oppfølgingstjenesten og elev- og lærlingstjenesten. Fagledere på skoler, barnehager og andre interesserte.

Info fagsamling

Program

Kontaktperson

Olga-May Løvdal-Frantzen (olglov@vgs.nfk.no)
Hassan Ali Syed (hassye@nfk.no)