Go to content
Sametinget har løftet frem behovet for særskilte tiltak for å forebygge og bekjempe vold og overgrep i samiske samfunn. Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner sier at tabuer rundt det å snakke om kropp, grenser og seksualitet kan medføre mangelfullt språk om vold og seksuelle overgrep. Dette kan gjøre det vanskeligere for tjenestene å oppdage og avverge volden. En rekke ulike undervisningsprogram om kropp og grenser oversatt til samisk. Men er det nok?
Streamen kan følges her

Vi har invitert Ingunn Eriksen og Elin Halleland for å snakke om dette temaet sammen med våre kollegaer Liv-Eli Gaup og Anna Gundersen

I dette webinaret vil vi ha en samtale rundt tema som:
  • Hvordan kan vi hjelpere bli tryggere på å snakke om tema som kropp og seksualitet? Hvor skal vi begynne?
  • Er det viktig å ha ord og uttrykk på sitt eget språk som beskriver kropp og seksualitet?
  • Mangler det åpenhet og kunnskap om sunn seksualitet i det norske samfunnet også?

 

Litt om deltakerne

Ingunn Eriksen er seksualrådigver og sykepleier. Hun jobber nå i SANKS, BUP som terapeut. Hun var prosjektleder for prosjekt om samiske kvinner og seksuelle helse, Amathea stiftelsen i samarbeid med SANKS. Hun var også nominert til Skamløsprisen 2020, topp 10.

 

 

Elin Halleland er seniorrådigver i Redd Barna innenfor tema barns beskyttelse mot vold og overgrep. Hun har i mange år jobbet som helsesykepleier i barneskolen i Oslo sentrum. Hun har god kompetanse på å arbeide med familier som ikke har norsk som morsmål. Er særlig opptatt av alle barn skal få muligheten til å lære om kropp, seksualitet og grenser. Har vært prosjektleder for utviklingen av «Kroppen min eier jeg – i barnehagen». Jobber nå spesielt med undervisningsmateriell om vold og seksuelle overgrep.

Målgruppe

Alle som er interessert i tema, men spesielt hjelpere som jobber med barn og unge i skole, barnehage, barnevern m.m.

Info

Frokostwebinaret foregår digitalt og er åpent for alle