Gå til innhold
Å tilhøre et religiøst fellesskap kan gi et godt nettverk og bedre livskvalitet. Men noen ganger troen bli usunn, og fellesskapet være overvåkende, isolerende og kontrollerende. Hva er konsekvensene for barn som vokser opp i slike miljøer? Og hvordan kan hjelpeapparatet møte denne gruppen?
Litt om foreleser og  Hjelpekilden
Hilde Langvann

Hilde Langvann er daglig leder i Hjelpekilden, som gir bistand til mennesker med bakgrunn fra lukkede eller strenge religiøse miljøer gjennom likepersonsarbeid, rådgivning og informasjon. Hjelpekilden har fokus på religiøse bruddprosesser, psykisk uhelse, utenforskap, negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner og barns rettigheter.

Info

Frokostwebinaret foregår digitalt og er åpent for alle

Streamen kan følges her