Gå til innhold
Velkommen til digitalt grunnkurs
Temaene for kursdagen:
  • Sunn seksuell atferd
  • Digital seksuell atferd
  • Bekymringsfull og skadelig seksuell atferd
  • Trafikklyset
  • Praktiske verktøy (Snakke med barn, PROFESOR og Play it right)

Ved å belyse disse sentrale temaene ønsker vi å skape økt forståelse for når det er viktig å gripe inn, dersom man er bekymret for et barns utvikling i form av grenseoverskridende seksuelle handlinger. Vi vil også presentere ulike verktøy og digitale ressurser som dere kan ta i bruk i deres arbeid med barn og unge.

Målgruppe

Alle som jobber med barn og unge. (Barnevern , skoler, fastleger, psykologer, helsesykepleiere, barnehage, BUP, PPT, Statens Barnehus, Konfliktrådet, Kriminalomsorgen, politi mm.)

AIM (Assesment-Intervention-Moving on) programmet har fire kursmoduler, som bygger på hverandre. Grunnkurset (AIM Basic), utredningskurs, behandlingskurs og instruktørkurs. AIM-verktøyene er utviklet av tverrfaglige fagpersoner assosiert til AIM-prosjektet fra tidlig 2000-tallet. Verktøyene er genuint basert på praksis og forskning på barn og ungdom som har SSA-relatert problematikk.

Info
  • Format: Digitalt
  • Maks deltakere: 60
  • Tid: 09.00-14.00