Gå til innhold
Velkommen til digitalt grunnkurs
Temaene for kursdagen:
  • Sunn seksualitet
  • Digital seksualitet
  • Bekymringsfull og skadelig seksuellatferd
  • Trafikklyset
  • Praktiske verktøy (Snakke med barn,PROFESOR og Play it right)

Ved å belyse disse sentrale temaene ønsker viå skape økt forståelse for når det er viktig ågripe inn, dersom man er bekymret for et barns utvikling i form av grenseoverskridendeseksuelle handlinger. Vi vil også presentere ulike verktøy og digitale ressurser som derekan ta i bruk i deres arbeid med barn og unge.

Målgruppe

Alle som jobber med barn og unge. (Barnevern , skoler, fastleger, psykologer,helsesykepleiere, barnehage, BUP, PPT, Statens Barnehus, Konfliktrådet,Kriminalomsorgen, politi mm.)
AIM (Assesment-Intervention-Moving on) programmet har fire kursmoduler, som byggerpå hverandre. Grunnkurset (AIM Basic), utredningskurs, behandlingskurs oginstruktørkurs. AIM-verktøyene er utviklet av tverrfaglige fagpersoner assosiert til AIM-prosjektet fra tidlig 2000-tallet. Verktøyene er genuint basert på praksis og forskning påbarn og ungdom som har SSA-relatert problematikk.

Info
  • Format: Digitalt
  • Maks deltakere: 60
  • Tid: 09.00-14.00