Gå til innhold
Dette er et kurs om forebygging gjennom familiesamtaler med gjenforente flyktninger eller for mennesker som strever med tilpasning i Norge

I kurset vil vi se nærmere på hvorfor forebygging gjennom familiesamtaler, hva en familiesamtale er, hvordan samtaler kan gjennomføres og om bruk av tolk. Les mer her!

Målgruppe

Ansatte i Harstad kommune

Lukket arrangement