Gå til innhold
RVTS Nord inviterer til dagskonferanse i Harstad.
Målgruppe:

Ansatte og ledere innen rus og psykisk helse, skole, skolehelsetjeneste, barnevern, ACT-team, kommunepsykologer og andre kommunalt ansatte.

Tema på programmet:
 • Presentasjon av «Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvmord og selvskading»
 • Kommunenes ansvar i forhold til forebygging av selvmord og selvskading
 • Praktisk bruk av det veiledende materiellet
 • Selvmordsforebygging i et bredt perspektiv:
  • Vivat selvmordsforebygging
  • Kirkens SOS
  • NAPHA
 • Ivaretakelse av etterlatte ved selvmord; LEVE

Endelig program annonseres medio juni.