Gå til innhold
Velkommen til éndags maiseminar i Narvik om å yte best mulig hjelp til traumatiserte og kriseutsatte asylsøkere og flyktninger.
  • Vi gjør oppmerksom på at påmelding til dette seminaret ikke er nødvendig. Det er bare å møte opp til angitt tid og sted.

Når man arbeider med asylsøkere og flyktninger kommer man ofte i berøring med andre systemer (spesielt utlendingsforvaltningen) enn det man gjør i arbeid med befolkningen forøvrig. En slags «venteromsmentalitet» er ofte rådende i dette feltet.

For å yte best mulig hjelp til traumatiserte og kriseutsatte asylsøkere og flyktninger er det nødvendig å kjenne til og reflektere over disse systemene, og å tilstrebe en menneskerettighetsbasert praksis.

Vi vil legge spesielt vekt på barn og unge, både enslige mindreårige og barn i familier, men vil også snakke generelt og om voksne flyktninger.

Seminaret er gratis. Lunsj kan kjøpes i kantinen.

Forelesere:

  • Marit C. Borchgrevink er psykologspesialist og fagutvikler ved RVTS nord.
  • Anne-Marith Rasmussen er universitetslektor ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT i Harstad. Hun er tidligere verge for enslige mindreårige asylsøkere.