Gå til innhold

Samlingen arrangeres i samarbeid med Lebesby kommune og Regionalt senter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord) og er en oppfølging av tidligere nettverkssamlinger for psykososiale kriseteam.

Målsettingen er faglig påfyll og nettverksbygging gjennom årlige møter.

Foreløpig program
Interkommunalt samarbeid
Det å være hjelper – hjelp til hjelperen
Etterlattesamtaler
Sentrale satsninger
Workshop
Praktisk
Fylkesmannen dekker overnatting, dagpakker og middag den 25. september for inntil to personer fra hvert kriseteam. Reisekostnader må kommunen dekke selv.

Kommunene kan melde på flere enn to fra hvert kriseteam. De blir satt på venteliste og tilbys plass om det blir ledig.

Meld deg på hos Fylkesmannen:

https://www.fylkesmannen.no/nb/troms-finnmark/konferanse/2019/09/netttverkssamling-for-psykososiale-kriseteam-i-finnmark/