Gå til innhold
Å være, har vært, skal bli – Veien fra flyktningleir til norsk arbeidsliv

Påmelding her!

 

Program FFKF dialogkonferanse 2019

FFKF arrangerer landsmøte i forkant av konferansen 3. april 2019 kl. 09:00- 13:00

Onsdag 3. april

13:00 – 14:00 Lunsj

14:00 – 14:10 Åpning av konferansen v/ Vanja Jensen

14:10 – 14:20 Hilsen fra Petter Stordalen

14:20 – 14-30: IMDI v/ Libe Rieber-Mohn

14:30 – 15:20 «Morgendagens Syria» v/ Ken Christensen, Regional sikkerhetsrådgiver for Midtøsten,

Kirkens Nødhjelp

15:20 – 16:00 «Hverdag og fremtidsutsikter i en av verdens største flyktningleire» v/ Irene Omondi,

leder Zaatari Flyktningleir

16 :00 – 16:15 Pause

16:15 – 17:15 «Forskning sier..» – Forskere samles til dialog om hva som skal til for å lykkes i

integreringsarbeidet.

17:15 – 18:00 TBA – innhold kommer

20:00 Festmiddag med underholdning

 

Torsdag 4. april

09:00 – 12:00 Parallellsesjoner m/ dialogkafé:

Dialogtema 1: Building bridges – how to close the gaps between politicts, diplomacy and resetteling of human resources (Engelskspråklige innledere)

Dialogtema 2: Friksjon og fleksibilitet – om samarbeid mellom Flyktningtjenester og Voksenopplæring

Dialogtema 3: Tiltak i introduksjonsprogrammet som gir varig arbeid – hvor er snubletrådene

Dialogtema 4: Veien fra flyktningleir til norsk arbeidsliv- krav til kompetanse sett fra ett arbeidsgiverperspektiv

Dialogtema 5: Iverksetting av integreringsstrategien

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid representerer 286 bosettingskommuner. Organisasjonens formål er faglig utvikling av flyktning- og integreringsarbeid, noe som ivaretas ved å ha fokus på erfaringsutveksling lokalt og nasjonalt.

12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 – 13:45 «Livet i Norge – utfordringer som oppstår underveis»

v/Emad Salah, Hoved-Coach i Flexid-Norge

13:45 – 15:00 Politisk dialog – politiske partier utfordres på løsninger for å lykkes bedre med integreringspolitikken v/ Per Atle Einan

Karin Andersen (SV)

Une Bastholm (MDG)

Kari Kjømaas Kjos (FrP)

Ove Trellevik (Høyre)

Sofie Marhaug (Rødt, Hordaland)

Heidi Greni (Senterpartiet)

Terje Breivik (Venstre)

15:00 – 15.15 Oppsummering FFKF

15:15 Slutt