Gå til innhold
Statsforvalter, bruker- og pårørendeorganisasjonene og kompetansesentrene på psykisk helse- og rusfeltet i Nord-Norge inviterer til felles fagdag.
Tid

Samlingen starter med felles middag 7. november kl. 19.00, etterfulgt av fagdag 8. november kl. 09.00–15.30.

Sted

RVTS Nord sine lokaler i Sykehusvegen 23 (Forskningsparken, 3 etasje), Tromsø.
Samlingen kan også følges digitalt.

Mål for samlingen
  • Kunnskapsdeling mellom fag- og bruker/pårørendemiljø.
  • Styrket strategisk samarbeid og koordinering mellom bruker- og kompetansemiljø.
  • Felles engasjement for det regionale psykisk helse- og rusarbeidet.
Målgruppe

Representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjonene på psykisk helse- og rusfeltet, regionalt brukerstyrte senter, relevante ansatte hos Statsforvalter og kompetansemiljøene på psykisk helse- og rusfeltet i Nord-Norge.

Innhold

Samlingen vil bestå av presentasjoner og prosessorientert jobbing.

Deltakelse og kostnader

Brukerrepresentanter oppfordres særlig til å delta på samlingen. Utgifter til fysisk deltakelse på fagdagen, og middag 7.11. vil bli helt eller delvis dekket.

Om påmelding

Interesse for å delta på felles fagdag 8.11. og middag 7.11. meldes (separat) til egen organisasjon, for samlet påmelding innen 26.9. Husk å melde om eventuelle allergier eller spesiell diett!

  • BIKUBEN brukerstyrte senter: ann.kirsti@bikuben.net
  • Mental Helse Nordland: nordl@mentalhelse.no
  • Mental Helse Troms og Finnmark: tromsogfinnmark@mentalhelse.no
  • RIO: johnny.risjord@rio.no
  • MARBORG: Wibecke@marborg.no
  • Pårørendeorganisasjonene: lpptromsogfinnmark@lpp.no

Ansatte hos Statsforvalter og kompetansemiljø melder interesse for felles fagdag 8.11. og middag 7.11. (separat) til egen leder innen 26.9.

Program og påmeldingslenke for samlet påmelding fra organisasjonene annonseres på arrangørenes hjemmesider innen utgangen av september.

VELKOMMEN!