Fagdag om Veteraner

RVTS Nord inviterer sammen med våre samarbeidspartnere i det nordnorske fagnettverket om veteraner, bestående av representanter fra Statsforvaltere i Nordland, Troms og Finnmark, Forsvarets veterantjeneste, familievernkontor, SIOPS med flere, til fagdag med fokus på våre veteraner og deres familier.

Fagdagen er for alle som gjennom sin jobb kan komme i kontakt med en veteran eller veteranens familie. Ved stor pågang vil plassene prioriteres slik at ansatte fra flest mulig ulike tjenester får delta.

Tema for fagdagen er variert og spennende, med fokus på helhetlig og tverrfaglig anerkjennelse, oppfølging og ivaretakelse av våre veteraner og deres familier. Forsvarets Veteraninspektør, Statsforvalter, familievernkontor, ny lærebok, en kommunal veteranplan og en veterans historie er blant temaene på fagdagen.

Fagdagen er gratis, lunsj er inkludert.