Gå til innhold
Rvtsene inviterer til fagdag i Trondheim 12.april 2023

Fagdagen er både digital og fysisk.

Sted: Statens Hus, Trondheim

Fagdagen er gratis!

Program

09.00    Senterleder Bente Espeland, RVTS Midt: Velkommen

09.10    Professor Emeritus Nora Sveaass: Gjennomgang av den nye Istanbulprotokollen for utredning og dokumentasjon av tortur og annen inhuman og degraderende behandling og straff

10.30    Pause

10.45    Dr. med., avdelingsleder Birgit Lie: Våre stemmer – torturoverlevere – Vi som skulle tie. Presentasjon av bok med mer

11.30    Lunsj

12.15    Cand. Odont, dr. Ann Catrin Høyvik, Institutt for klinisk odontologi, UiO: Utfordringer med tannhelse for flyktninger som har opplevd tortur

13.00    Pause

13.15    Psykologspesialist Håkon Stenmark: Utredning av torturutsatte. Erfaringer fra Dignity Danish Instutue Against Torture og poliklinikk for flyktninghelse, traumer og tortur, St. Olavs Hospital

13.45    Paneldebatt med innleggsholdere

14.30    Avslutning