Gå til innhold
Den 19 februar inviterer RVTS Nord til fagdag i samarbeid med Vågan kommune

Målet med fagdagen er å få kunnskap om hvordan en kan møte barn og unge som har det vanskelig.

Målgruppe for fagdagen  er de som jobbe med barn og unge i kommunen.
Ledere og ansatte i skole, barnehage, miljøterapeuter, BUP, PPT, barnevern og VIO

Tema som vi vil berøre er:
  • Barn som har opplevd krig og konflikt – livet i tvungen eksil
  • Barns utvikling og behov
  • Traumebevisst omsorg
  • Trygge vokse
  • Lek og læring