Gå til innhold
Opplæring i et verktøy for hjelpere. OBS - Ingen ledige plasser

Målgruppe: hjelpere som møter kvinner som har vært utsatt for seksualisert vold i krig og konflikt.

Deltakeravgift: Kurset er gratis. Dersom en ikke møter opp blir man fakturert  kr 500,-

Påmelding her

“Mental health and gender-based violence. Helping surviviors of sexual violence in conflict – a training manual» er en håndbok som er laget av Health and Human Rights info. Den er utviklet for å styrke opplæring av hjelpere som møter kvinner som har vært utsatt for seksualisert vold i krig og konflikt, eller under andre omstendigheter.  Håndboken er ikke en terapimanual. Den er et verktøy for hjelpere i direkte møte med overlevende, og opplæring eller trening av andre hjelpere. Den kan også brukes som materiale til selvstudie.

Håndboken kan brukes i konfliktområder, flyktningleirer eller overfor flyktningkvinner i Norge. Håndboken ser bl.a. på:

·       Forståelsen av traumer og hvordan traumatiske hendelser påvirker mental helse.

·       Hva kjennetegner seksualisert vold?

·       Hvordan kan hjelperen best møte den overlevende etter at hun er utsatt for seksualisert vold?

·       Hvilke verktøy kan hjelpe den overlevende å håndtere sin hverdag, bli frisk og heles?

·       Dersom den overlevende ønsker å anmelde overgrepet, hvordan kan vi forberede kvinnen og hjelpe henne gjennom samtalen/intervjuet slik at hennes rettigheter og sikkerhet ivaretas?»

Det blir lagt opp til en veksling mellom forelesning, gruppearbeid og aktiv deltakelse gjennom dagen.

Kursholdere

Elisabeth Ng Langdal, daglig leder for HHRI, er samfunnsgeograf med fokus på helse og utvikling, mellomfag i antropologi samt en bachelor i media og kommunikasjon. I tillegg til å drive ressursdatabase om konsekvensene av menneskerettighetsbrudd på psykisk helse, der kjønnsbasert vold er et prioriteringsområde, er hun en av medforfatterne av “Mental health and gender-based violence Helping survivors of sexual violence in conflict” – sammen med en ressursgruppe av spesialister på feltet.

Helen Christie, klinisk psykolog, tidligere spesialrådgiver for Regionsenter for barn og unges psykiske helse, øst og sør (R-BUP). Hun har lang arbeidserfaring med barn som er seksuelt misbruk og pasienter med sen effekt som voksne, flyktningbarn i Norge, barn i krigssoner og med traumer. Helen har skrevet bøker om traumer og var en av medforfatterne av “Mental health and gender-based violence Helping survivors of sexual violence in conflict” og har gjennomført flere kurs i emnet rundt om i verden.