Gå til innhold
Målgruppen er alle som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barn og unge, eller som jobber med tjenesteutøvere som kommer i kontakt med barn og unge.

Temaer for dagen:

  • Negativ sosial kontroll – hva er det og hvem rammes? Fokus på fenomenforståelse, og på at negativ sosial kontroll kan forekomme i ulike minoriteter, trossamfunn og deler av majoritetssamfunnet.
  • Negativ sosial kontroll – konsekvenser for psykisk helse. Særlig fokus på konsekvenser for barn og unge, og på hvordan dette kan komme til uttrykk.
  • Negativ sosial kontroll – handlingskompetanse i tjenesteapparatet. Hvordan oppdager vi at noen er utsatt for negativ sosial kontroll? Hva gjør vi dersom vi mistenker negativ sosial kontroll? Særlig fokus på oppfølging av barn og unge.

Foredragsholdere fra Likestillingssenteret KUN og RVTS Nord.

Oppdatert informasjon om programinnhold, tidspunkt, kontaktopplysninger og påmelding publiseres her på denne nettsiden i løpet av høsten.

Det vil være et begrenset antall plasser, så her er det lurt å være tidlig ute når påmeldingen kunngjøres åpen.

Lurer du på om dette er noe for deg?

Målgruppen er alle som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barn og unge, eller som jobber med tjenesteutøvere som kommer i kontakt med barn og unge.

Dette er eksempelvis ansatte i barnehage, SFO og skole, rådgivertjeneste skole, helsesykepleiere, familievern, NAV, krisesenter, politi, innvandrertjeneste, flyktningtjeneste, EM boliger, barnevernsansatte, kommunepsykolog, kommune-/fastlege eller spesialisthelsetjeneste.

Listen er ikke uttømmende.

Fagdagen er også relevant for ansatte i kommunal administrasjon, og for frivillige.