Gå til innhold

 

 

 

 

 

 

 

Tema for dagen:

 • Negativ sosial kontroll – hva er det og hvem rammes?
 • Negativ sosial kontroll – konsekvenser for psykisk helse.
  Særlig fokus på konsekvenser for barn og unge og på hvordan dette kan komme til uttrykk.
 • Negativ sosial kontroll – Kulturkompetanse i tjenesteapparatet.
  Forebygging av negativ sosial kontroll i arbeid med barn, unge og familier med flyktning og/ eller asylsøkerbakgrunn
  ICDP
  Familiegjenforeningsprosjektet
 • Negativ sosial kontroll – handlingskompetanse i tjenesteapparatet.
  Hva gjør vi dersom vi mistenker negativ sosial kontroll? Særlig fokus på oppfølging av barn og unge.
  Kulturforståelse og endringsarbeid i ulike miljøer

Foredragsholdere fra KUN og RVTS Nord. Det vil være begrenset antall plasser, så her er det lurt å være tidlig ute når påmeldingen legges ut!

Program

Lurer du på om dette er noe for deg?
Målgruppen er alle som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barn og unge, eller som jobber med tjenesteutøvere som kommer i kontakt med barn og unge. Eksempelvis ansatte i barnehage, SFO og skole, rådgivertjeneste skole, helsesykepleiere, familievern, NAV, krisesenter, politi, innvandrertjeneste, flyktningtjeneste, EM boliger, barnevernsansatte, kommunepsykolog, kommunelege/ fastlege, spesialisthelsetjeneste: Listen er ikke uttømmende! Fagdagen er også relevant for ansatte i kommunal administrasjon, og for frivillige.

Fagdagen er gratis og påmeldingen er bindende. Dersom du ikke møter opp eller gir oss beskjed innen 2. desember, blir du fakturert for dagpakke kr. 610,-.