Gå til innhold
Menneskehandel – hvem, hva og hvor? Målet med dagen er å øke bevisstheten og få kunnskap om fenomenet menneskehandel.

Foredragsholder er Line Ruud Vollebæk, spesialrådgiver RVTS Øst, som har 20 års erfaring med oppsøkende sosialt arbeid i Oslo sentrum med blant annet sårbare migranter. Hun er barnevernspedagog og har master i sosial arbeid.

Tema:
  • Hva er menneskehandel, og hva innebærer dette for de som er utsatt?
  • Hvordan avdekke menneskehandel?
  • Hvordan kan man bidra til at de utsatte får hjelp?
  • Hvilke rettigheter har ofre for menneskehandel og andre sårbare migranter?
  • Gråsoner og overganger mellom vanskelig livssituasjon og menneskehandel: Kriminalitet, atferdsproblemer, radikalisering, negativ sosial kontroll og vold i nære relasjoner – kan det ligge noe mer bak, og kan dette utvikle seg til menneskehandel?
  • Sårbare personer i sårbare situasjoner: Om «usynlige» barn, fattige tilreisende EØS-borgere og andre med midlertidig/uavklart oppholdsstatus
  • Flyktningungdommers erfaringer med seksuelle overgrep og salg/bytte av seksuelle tjenester
  • Sammenhengen mellom rus, kriminalitet og det å bli «papirløs»: Hvordan kan man forebygge at personer med oppholdstillatelse ender opp uten lovlig opphold?

Målgruppe:

Ansatte i flyktningtjeneste, barnevern, NAV, ACT-team, utekontakten, frivillig sektor, legevakt, sosialmedisinsk senter, fastleger og andre kommunalt ansatte.

Påmelding og bevertning:

Fagdagen er gratis. Overnatting og reiseutgifter dekkes ikke.

Lunsj og kaffe/te/frukt til deltakerne.

Det er et begrenset antall plasser.

Påmeldingsfrist senest den 29 august, eller når plassene er fylt opp.

Påmeldingen er bindende. Dersom du ikke møter må du dekke faktiske utgifter/dagpakke med kr. 600,00.