Gå til innhold
Menneskehandel – hvem, hva og hvor? Målet med dagen er å øke bevisstheten og få kunnskap om fenomenet menneskehandel.

Foredragsholder er Line Ruud Vollebæk, spesialrådgiver RVTS Øst, som har 20 års erfaring med oppsøkende sosialt arbeid i Oslo sentrum med blant annet sårbare migranter. Hun er barnevernspedagog og har master i sosial arbeid.

Tema:
  • Fenomenforståelse, hva er kjennetegnene på menneskehandel.
  • Hva skal en gjøre ved mistanke?Hvordan forholde seg til mulige ofre?
  • Menneskehandel i familiegjenforeningssaker?
  • Hvordan avdekke menneskehandel?
  • Hvilke tilbud finnes – spesielt innen frivillige organisasjoner.
  • Den juridiske definisjonen av menneskehandel. Hvorfor er det så vanskelig å få til domfellelse? Gråsonen mellom menneskehandel og sosial dumping.
  • Myter om menneskehandel.
Målgruppe:

Ansatte i flyktningtjeneste, barnevern, ACT-team, utekontakten, frivillig sektor, legevakt, sosialmedisinsk senter, fastleger og andre kommunalt ansatte.

Påmelding og bevertning:

Fagdagen er gratis. Overnatting og reiseutgifter dekkes ikke.

Lunsj og kaffe/te/frukt til deltakerne.

Det er et begrenset antall plasser.

Påmeldingsfrist senest den 26 august, eller når plassene er fylt opp.

Påmeldingen er bindende. Dersom du ikke møter må du dekke faktiske utgifter/dagpakke med kr. 600,00.