Gå til innhold
Psykiske vansker, rus- eller økonomiproblemer er noen av utfordringene veteraner kan få i etterkant av endt tjenestetid. På denne dagskonferansen styrker du kompetansen på fagområdet.

Noen av dem som har vært i utenlandstjeneste for Norge får ulike grader av utfordringer. Eksempler på dette kan være psykiske vansker, rusproblemer, utfordringer i familielivet, og problemer knyttet til arbeid og økonomi.

Denne fagdagen vil være en god mulighet for ulike deler av hjelpeapparatet  til å øke kompetansen på dette området.

Deltagelsen på konferansen er gratis. Det vil bli servert lunsj.

Dersom du melder deg på uten å møte opp, vil du bli faktureres 298,–.

Program:
  • 09:30 – 10:00 Registrering.
  • 10:00 – 10:15 Velkommen.
  • 10:15 – 11.15 Veteraner og familieivaretagelse. Psykologspesialist E. Elton og familiterapeut S. Sørli, Bufetat.
  • 11:15 – 12:00 Lunsj
  • 12:00 – 12:50 Barns opplevelse og psykososiale ivaretagelse. Psykologspesialist K. Krogh, RVTS Nord.
  • 13:00 – 13:50 Veteraners reaksjoner og utfordringer. Spesialkonsulent O. Robertsen, RVTS Nord.
  • 14:00 – 15:00 Forsvarets oppfølging av innsatspersonell. Rådgiver E. Jankov, Forsvarets veteranavdeling.

 

Klikk her for å laste ned programmet i PDF-format.