Gå til innhold

RVTS –  Nord vil med dette invitere til fagdag om ivaretagelse av FN/NATO veteraner og deres familier, 24 oktober 2019 i Bodø, på hotell Scandic Bodø.

Bakgrunnen for invitasjonen er at Helsedirektoratet har gitt  RVTS – Nord i oppdrag å styrke kunnskap og kompetanse i hjelpeapparat knyttet til veteraners situasjon.
Noen av dem som har vært i utenlandstjeneste for Norge får ulike grader av utfordringer. Eksempler på dette kan være  psykiske vansker, rusproblemer, og utfordringer i forhold til familieliv,  arbeid og økonomi. Denne fagdagen vil være en god mulighet for ulike deler av hjelpeapparatet  til å øke kompetansen på dette området.

Tema på konferansen vil være:

Veteraner og familieivaretagelse
Barns opplevelse og psykososiale ivaretagelse
Samtale med en som har vært i utenlandstjeneste
Informasjon om forsvarets veterantjeneste
Informasjon om forsvarets oppfølging av innsatspersonell

Personell fra Forsvaret, Bufetat, Institutt for militærpsykiatri, og fra RVTS Nord vil være bidragsytere på fagdagen.

Påmeldingsfrist er 17. oktober 2019.

Deltagelsen på konferansen er gratis. Det vil bli servert lunsj. Dersom du melder deg på uten å møte opp, vil man kunne bli fakturert for lunsjen.