Gå til innhold
Vi inviterer til fagdag 20 oktober 2020 for Jusshjelpa i Nord-Norge

I løpet av fagdagen vil vi gi en innføring i voldsbegrepet og snakke om flere ulike typer vold. Hva skjer med mennesker som utsettes for vold og bli kjent med krise- og traumereaksjoner. Hvordan møte mennesker som er i en vanskelig livssituasjon og hva gjør det med oss?

Antall deltakere: 26-28 deltakere fra Juss-hjelpa i Nord-Norge

Læringsmål:

Hvordan forstå og møte mennesker som er i en vanskelig livssituasjon.

Agenda:

09:00-09:15 – Velkommen

09:15-10:15 – Innføring, oversikt og definisjon av voldsbegrepet. Utfordringer som voldsutsatte lever med i det daglige – Anna Gundersen, spesialkonsulent RVTS Nord

10:15-10:30 – pause kaffe/te

10:30-11:30 – Hvordan jobber krisesenteret i Troms og omegn med mennesker som utsettes for vold i nære relasjoner – Hanne Steenvaag, daglig leder, Krisesenteret i Troms og omegn

11:30-12:30 – Lunsj – tapasmeny

12:30-15:30 –  Hva skjer med mennesker som utsettes for vold og krenkelser?
Om traume- og krisereaksjoner. Hva skjer med oss i møter men mennesker som har det vanskelig – Anders Lundesgaard, psykologspesialist RVTS Nord