Gå til innhold
Den 21.04.21 avholdes fagdag med tema: Barn og unge som pårørende ved selvmordsproblematikk for Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN Tromsø.
Choat, Adobe Stock

Lukket arrangement for Psykisk helse- og rusklinikken i UNN

Vi planlegger for både fysisk fagdag i Tromsø og digital samling mtp Covid-19 pandemien.
Det vil ikke være noe deltakeravgift knyttet til fagdagen.
Målgruppe  for dagen er barneansvarlige, miljøpersonell, behandlere og ledere

Påmeldingslenke og program kommer senere.

Fagdagen er et samarbeidsprosjekt med representanter fra ulike avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken  og klinisk utdanningsavdeling i UNN. Psykiatrisk avdeling, Avdeling Nord, Rusavdelingen, Fagutviklingsenheten og RVTS nord.