Gå til innhold
5.desember arrangerer vi i samarbeid med RKK Salten digital konferanse

Velkommen til digitalt konferanse hvor tema bl.a blir:

  • Erfaringer fra EXIT-grupper i Kirkenes
  • Erfaringer fra EXIT-grupper i Salten
  • Erfaringer fra EXIT -grupper v/ Groruddalen DPS

I Salten har det blitt utdannet flere kull med EXIT-gruppeledere de siste årene. Hvordan jobber de med grupper og for hvem?

I Kirkenes merkes spenninger knyttet til krigen mot Ukraina og nærheten til russisk grense. Hvordan kan EXIT styrke hjelpere i denne situasjonen?

Groruddalen i Oslo er et mangfoldig og flerkulturelt byområde med både etnisk norske og 1. og 2. generasjons innvandrere. Hvordan fungerer EXIT grupper for mennesker med ulik kulturell bakgrunn? Hvordan kan EXIT være et supplement til individualterapi (ved poliklinikkene) og samtidig en intervensjon som i seg selv gir ny mestringsfølelse for traumeutsatte?

Dette er noe av det du får høre om. Mer detaljert program og påmelding kommer senere.

Målgruppe

Alle som arbeider med mennesker som har vært utsatt for stress og traumatiske hendelser

Sett av datoen. Konferansen er gratis!

Påmelding kommer!