Gå til innhold
Et styrket samarbeid mot menneskehandel – suksessfaktorer og aktuelle utfordringer

Formålet med KOMs digitale seminar 2020 er å bygge videre på kunnskapen vi fikk fra forrige nasjonale KOM seminar høsten 2019

Program:

Dag 1

  • Tiltak for styrket samarbeid mot menneskehandel
  • Covid-19 og implikasjoner på menneskehandelfeltet
  • Utnyttelse i det digtale rom

Dag 2

  • Internasjonalt samarbeid i menneskehandelsaker
  • Samarbeid i straffesaker med særlig fokus på utnytting til arbeid

Det digitale programmet vil komplementeres av lokale samlinger i Oslo, Tromsø, Bergen, Stavanger og Kristiansand.

Her finner du lenke til seminarets nettside for nærmere informasjon, påmelding, foreløpig program og praktisk informasjon

Meld deg på her

Alle kan delta på den digitale delen av programmet.
Vær oppmerksom på at du vil få en egen bekreftelse om du får delta på den lokale delen av arrangementet.

Seminaret er gratis!

Dersom du har spørsmål vedørende seminaret (både faglige og praktiske spørsmål), kan dette sendes til: KOMseminar@hrgworldwide.com