Gå til innhold
RVTS Nord og SIFER Nord inviterer med dette fagfolk som jobber med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner til opplæring i risikovurderingssverktøyet SARA-V3 og Patriark.

Kurset er over tre dager. Det er delt inn slik at man kan ta hele kurset med Sara V3 og Patriark, eller man kan ta kun Sara V3. Dersom man kun ønsker å ta Patriark må man ha tatt Sara V3 tidligere. Vi prioriterer personer fra Nord-Norge.

Kurset er gratis!
Kursene søkes godkjent som vedlikeholdsaktivitet for spesialistutdannede hos psykologforeningen og legeforeningen.

SARA-V3 er ett strukturert faglig risikovurderingsverktøy med fokus på partnervold, og er utviklet for ulike typer faggrupper som arbeider i kontekster der partnervold er et tema.
Rettigheter til den norske versjonen tilligger Kompetansesenter for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER), Haukeland universitetssjukehus. Kursholderne er begge ansatt i SIFER, og har vært med på å oversette SARA-V3 til norsk.

PATRIARK er retningslinjer for gjennomføring av strukturerte faglige vurderinger av risiko for æresrelatert vold. Forfattere av PATRIARK er P. Randall Kropp, Henrik Belfrage og Stephen D. Hart.
Arbeidsmetoden for PATRIARK består av fem trinn som beskrives grundig i manualen. Arbeidsmetoden hører til innen SPJ tradisjonen sammen med andre verktøy som SARA, PRISM og HCR-20.
Arbeidstrinn og risikofaktorer

Datoer

23. – 24. mars –  Sara V3
25. mars – Patriark

Kursholdere:

Solveig Karin Bø Vatnar
Cand.psychol. (1995), spesialist klinisk voksenpsykologi (2002) og PhD (2009). Professor, Høgskolen i Molde og forsker ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER), Oslo universitetssykehus.

Har arbeidet med vold i nære relasjoner siden 1998, som forsker, veileder og terapeut. Medlem av regjeringens Kvinnevoldsutvalg, NOU 2003: 31, Våpenlovutvalg, NOU 2011:19; Partnerdrapsutvalg 2018 –d.d., og ledet arbeidet med å oversette SARAV3 og B-SAFER.

Merete Berge Nesset
Psyk.spl., PhD i klinisk medisin, NTNU. Konst. seksjonsleder ved St.Olavs Hospital, avd. Brøset Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri (SIFER) i Trondheim.

Har arbeidet med vold i nære relasjoner siden 2004. Deltatt i EØS prosjekt om vold i nære relasjoner, og i oversettelsen av SARA-V3 og B-SAFER. Underviser og veileder ulike yrkesgrupper som arbeider med vold i nære relasjoner.